Sněmovní tisk 991
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 11. 2005.
  Návrh zákona 1. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 341, usnesení č. 2153).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 61/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informovanost, Právo autorské, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informace, informační politika, obchodní transakce, právo na informace, veřejná správa, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)