Sněmovní tisk 839
Novela z. určení platu předst. stát. moci do r. 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 9. 12. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2004 (usnesení č. 374). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1451).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 21. 9. 2005 na 47. schůzi přerušeno (hlasování č. 54, usnesení č. 1861).
  Projednávání návrhu zákona 21. 10. 2005 na 48. schůzi přerušeno (hlasování č. 338, usnesení č. 1943).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, ministr, mzda, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy, státní úředník

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)