Sněmovní tisk 957
Novela zákona o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 957/0 dne 22. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1643).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 957/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 957/2, který byl rozeslán 22. 9. 2005 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 1885).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 11. 2005.
  Návrh zákona 1. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 957/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 12. 2005 poslancům jako tisk 957/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 1190, usnesení č. 2091).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 1. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 25/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, propagace, rozhlasové vysílání, tabák, televize

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)