Sněmovní tisk 833
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 1. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 833/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 833/2, který byl rozeslán 19. 5. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1733).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 833/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 833/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 48, usnesení č. 1858).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2005.

Zákon vyhlášen 17. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 411/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Správa státní, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní zařízení, evropský řidičský průkaz, policie, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční síť, správní delikt

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)