Stenografický zápis 36. schůze, 21. října 2004


(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec František Beneš
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ludvík Hovorka


106. Ústní interpelace

Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Kocourek
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Kocourek
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno na čtyři minuty.)


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.08 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP