(15.30 hodin)
(pokračuje Horníková)

Není pochyb, že tento váš výrok směřoval k nemocnici v Broumově.

Já bych se vás chtěla zeptat, kolikrát a zda vůbec jste navštívila broumovskou nemocnici, zda jste ji navštívila jako pacient či jako lékařka. Já bych vám chtěla připomenout, že broumovská nemocnice nemá jednoduchý život a o svou existenci musela několikrát bojovat. Lidé si její existenci vymohli peticemi. A proč ta nemocnice stále existuje? Protože ji lidé potřebovali a potřebují. Ona existuje ale hlavně proto, že lidé tomuto zařízení důvěřovali, a doufám, že ještě důvěřují. Bohužel vy svým výrokem jste neuvěřitelným způsobem tuto nemocnici poškodila.

Moje druhá otázka tedy zní: Z čeho usuzujete, že tato nemocnice si zaslouží hanbu a nedůvěru, kterou si díky vašemu neuváženému výroku ministryně zdravotnictví vysloužila?

Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pět minut k dispozici má nyní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Takže prosím paní ministryni, aby se ujala odpovědi. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já děkuji, pane předsedo. Vážení přítomní, vážená paní poslankyně. Vycházela jsem ze zadání této interpelace, které bylo nazváno "ve věci zdravotní péče na Náchodsku". Je to stručné sdělení, ale když toto zadání takto znělo, tak s tím tedy začnu, aniž bych se chtěla vyhnout nemocnici v Broumově.

Zdravotní péče v Královéhradeckém kraji, kam náleží oblast Náchodska, je sítí zdravotnických zařízení ambulantních i lůžkových saturována ve všech oborech. Žádné závažné nedostatky ve zdravotní péči, která je zdravotnickými zařízeními na Náchodsku poskytována, nebyly ministerstvem zjištěny.

V loňském roce byly ministerstvem evidovány dvě stížnosti z Náchodska, a to na nemocnici v Náchodě. Jedna na nedodržování pracovní doby a podezření na požití alkoholu na kožním oddělení, postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Stížnost měla pomlouvačný a neseriózní charakter. Druhá byla na obor psychiatrie - nesouhlas se závěrem územní znalecké komise. V letošním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost. Tolik tedy k zadání interpelace.

Co se týká nemocnice v Broumově a vašich dotazů. Já chci konstatovat, že v nemocnici v Broumově jsem nikdy nebyla, ani ve městě Broumově, nemám tedy o ní žádný přehled, nebo lépe řečeno do té doby, než se dva novináři dopustili bohapusté pomluvy na moji adresu. Já zasílám otevřený dopis jak vážené paní starostce doktorce Růčkové, která mně zaslala usnesení zastupitelstva města Broumova, a dále tento dopis bude publikován i v denním tisku. Bohužel je tak dlouhý, že by překročil časovou normu, kterou zde mám vyměřenu, ale já vám přečtu alespoň závěr.

Zpočátku tedy se podivuje nad tím, jak někteří novináři dokáží být nevěrohodní atd., nerada bych to tady nazývala jinými slovy, a končí to takto: "Svět je prostě i takovýto a já jsem s tím asi měla počítat. To, že to neumím, že jsem se to až dosud nestihla naučit, to mne neomlouvá. Ovšem na druhé straně ani nic neomlouvá ani čin oněch dvou také novinářů, kteří se oné falešné informace a zároveň i zjevně zlovolné pomluvy dopustili. Proto nyní zvažuji, že vůči něm využiji všech dostupných opravných prostředků, které nabízí náš právní řád. Zvažuji současně, že stejně budu postupovat vůči vydavatelům tisku, kteří je zaměstnávají, a že budu žádat nejen veřejnou omluvu, ale i finanční odškodnění.

Umožní-li mi cesta práva obojího dosáhnout, věnuji celou částku až do posledního haléře broumovské nemocnici a jejímu řediteli vystavím plnou moc na použití těchto peněz ve prospěch tohoto zařízení, ve prospěch pacientů, a tím i občanů celého Broumovského výběžku. Nejde mi přitom o pomstu. Jde mi o to, aby po zásluze bylo potrestáno zlo, které do mých úst vloženou pomluvou poškodilo nejen zdravotníky broumovské nemocnice, ale i zdravotníky jako takové, které poškodilo všechny korektní a slušné novináře.

Celý svůj dosavadní profesní i politický život jsem se potýkala s nejrůznějšími nešvary ve svém okolí, a proto jsem se rozhodla, že se nevzdám ani tentokrát."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, paní ministryně odpověděla, ale paní poslankyně má nyní možnost přednést doplňující otázku v délce jedné minuty.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Já bych chtěla poděkovat paní ministryni za její úvod. Ona totiž tady nahlas a veřejně řekla, že v Královéhradeckém kraji dobře funguje síť zdravotnických zařízení.

Paní ministryně, v Královéhradeckém kraji, stejně tak jako broumovská nemocnice jsou další čtyři nemocnice, které jsou akciovými společnostmi, fungují v holdingu, začínají fungovat bez ztrát, dokonce se ziskem, a mají takový kredit, že lidé ve Východočeském kraji si těchto nemocnic váží a důvěřují jim a já jsem ráda, že vy jste to tady přiznala. (Potlesk ODS.)

Vy sama víte, že důvěra je to nejdůležitější, důvěra v zařízení, v lékaře, v sestřičky. Já jsem ráda, že jste toto nezpochybnila.

Já teď bych ponechala slova novinářů, slova vašich úředníků stranou a zajímají mě slova vaše. Výrok byl váš a já vás teď prosím, jestli jste ochotna, abyste se veřejně omluvila v tuto chvíli občanům Broumovska, abyste vrátila čest a kredit broumovské nemocnici, protože to máte teď ve svých rukou a můžete to teď z tohoto místa jako ministryně zdravotnictví udělat. Děkuji. (Potlesk ODS a volání ANO!)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se paní ministryně, jestli využije prostor, který má nyní k doplňující odpovědi a který činí dvě minuty. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Paní poslankyně, mně je líto, že jste nepochopila vlastně meritum věci. Já se nemám za co omlouvat. Jedině za neprofesionalitu a za troufalost a nechci nazývat jinak ty vlastnosti oněch dvou novinářů, které jsem zde citovala. Já jsem nic takového neřekla. Už jsem o tom hovořila s ředitelem broumovské nemocnice a s jedním jeho podřízeným, který je mým žákem z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Kdo mě zná, nikdo nemůže říci, že bych měla podobné způsoby, a zvlášť proto, když vím, že nevím nic o broumovské nemocnici. (Potlesk ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je pravděpodobně všechno, co tady může být dnes řečeno k interpelaci paní poslankyně Horníkové, a postoupíme k další interpelaci, kterou podal pan poslanec Petr Bratský. To je interpelace na ministra financí Bohuslava Sobotku, kterého jsem dnes v úvodu omlouval. V každém případě pan poslanec může přednést svou interpelaci v tom čase, který má k dispozici, s tím, že se mu zřejmě nedostane odpovědi, ale ta bude dána písemně. Tak to je v našem jednacím řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás jménem kulturní veřejnosti České republiky. V rozporu s ujištěním vlády Vladimíra Špidly, i vaším osobním, že rozpočet Ministerstva kultury v loňské výši 6 046 000 000 Kč, jinak asi 0,697 procenta výdajů státního rozpočtu, se nebude procentuálně v dalších letech snižovat, ale naopak cílem bude se přiblížit alespoň jednomu procentu celkových výdajů státního rozpočtu, se návrh této kapitoly pro rok 2005 za vlády předsedy Grosse snižuje z 6 046 000 000 na 5 223 000 000 Kč, a tím i varujících pouhých 0,564 procenta celkových výdajů státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP