(15.10 hodin)

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, nejraději bych využil přítele na telefonu, ale docela by mě zajímalo, jak si s tím teď pan kolega Kocourek poradí, protože telefon, který zde měl jeho kolega Bratský, jste mi odnesli a nemá mi kdo napovědět. V každém případě bych z těch variant, které zde byly nastíněny, si vybral variantu, kterou jsem se snažil sdělovat celé společnosti, to je, že jsem sociální demokrat. Jsem sociální demokrat a to v sobě zahrnuje jednu jednoduchou úvahu, se kterou nemusíte souhlasit.

Pokud vám lidé dají sílu - doufám, že vám ji nedají - tak ji pak budete moci prosazovat. Ale pokud máme sílu my, tak se nepochybně budeme snažit o to, aby se profit, produkt, který se v České republice realizuje, zlepšená ekonomická situace, která v České republice je, rozděloval trojím směrem. Jednak směrem ke snížení dynamiky zadlužování, což zcela nepochybně návrh rozpočtu na rok 2005 naplňuje, za druhé - aby zvýšený profit směřoval do oblasti investic, abychom si vytvořili předpoklady a podmínky pro další růst a rozvoj české společnosti, za třetí - aby o část profitu se nedělilo jenom nějakých "deset tisíc nejbohatších", ale aby profit se rozdělil mezi co nejširší společnost, která si to zaslouží. Mám tím na mysli tedy poctivé a pracovité lidi, kteří buď dnes jsou ekonomicky aktivní, nebo byli ekonomicky aktivní po celý svůj život a dnes po desetiletích práce nechtějí, abychom problémy, které v tuto chvíli řešit musíme, řešili na jejich úkor, protože by to bylo nespravedlivé. Takto je také návrh státního rozpočtu koncipován.

Pokud jde o dynamiku růstu státního dluhu, je zcela nepopíratelné, že tento návrh rozpočtu splňuje tento parametr snižování. Mimochodem i tím, že při posledních úpravách, kdy jsme respektovali výdajové limity schválené v konvergenčním programu, jsme celkový schodek státního rozpočtu snížili o dalších deset miliard korun.

Za druhé - pokud jde o podporu investic, investujeme do prorůstových oblastí a oborů. Česká vláda se rozhodla k nejmasivnějším investicím do dopravní infrastruktury České republiky, jaké zde nikdy v minulosti nebyly. V příštím roce podle tohoto návrhu zákona o státním rozpočtu a podle návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury jenom do dopravní infrastruktury investujeme 70 miliard korun a to se v minulosti nikdy nepodařilo. To považujeme za dobrou investici, protože pomůže rozvoji České republiky i některých poměrně těžce zkoušených regionů.

Pokud jde o třetí parametr, proč jsem sociální demokrat a proč takto si vybírám z vašich variant - týká se to dělby profitu. Ve vládě jsme včera schválili zvýšení důchodů v České republice o 412 korun, což by v roce 2005 mělo zajistit nikoli dorovnání inflace, ale mělo by to zajistit byť mírné, přesto viditelné zvýšení reálné síly starobních důchodů v České republice v roce 2005. V návrhu zákona o státním rozpočtu jsme zakomponovali některé prvky, které znamenají podporu rodin s dětmi. Pokud jde o společné zdanění manželů, což směřuje k těm řekněme spíše vyšším příjmovým skupinám - tam ta podpora je v rozpočtu vládou daná na miliardu korun. A co je potřebné říci - a to je o tom, proč jsem sociální demokrat - pokud jde o negativní daň, je směřována především k rodinám, které mají střední a hlavně nižší příjmy. Těm takto vracíme v příštím roce pět miliard korun. Myslím, že není nic špatného, že mladé rodiny s dětmi, především ty, které patří k těm nízkopříjmovým, takovouto podporu potřebují. Návrh státního rozpočtu toto zajišťuje. Jsem rád, že to zajišťuje.

Zároveň se snažíme zajistit to, aby lidé, kteří pracují pro stát, v reálné hodnotě svých příjmů nešli dolů, naopak aby se zvýšila jejich mzda. Zvyšuje se u některých profesí více, u těch, které mají na starosti vymáhatelnost práva a budoucnost, tj. vzdělávání, u učitelů. U některých jenom tak, aby byla lehce nad mírou inflace, tj. u ostatních zaměstnanců. Ale u všech se reálně zvyšuje. Proto jsem sociální demokrat a takto si vybírám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády. Ptám se pana poslance Kocourka, jestli chce ještě přednést doplňující otázku.

 

Poslanec Martin Kocourek: Ano, děkuji. Chtěl bych říci, že pokud si někdo zpětně přehraje odpověď pana premiéra na moji otázku, jak mi vysvětlí fakt, že když Miloš Zeman vyváděl zemi z krize, potřeboval k tomu mnohem menší výdaje a daně než tento pan premiér, který nás přesvědčuje o zdravém růstu ekonomiky, tak pochopí, že pan premiér opravdu musí být sociální demokrat, protože mluvil k úplně něčemu jinému, než jsem ho ptal. Nicméně dobře.

Označil odpověď "d", že je sociální demokrat. Bohužel, pane premiére, podle počítače to není správná odpověď. Škoda že jste nevyužil nápovědy přítele na Telecomu, ne na telefonu, protože ten by vám možná řekl, že chyták byl v tom, že odpovědi "a" a "c" jsou věcně totožné a také správné. Ale vybral jste si sociálního demokrata, což je v souvislosti s daněmi a výdaji a růstem ekonomiky neslučitelné. Do dalšího kole nepostupujete, u mě máte padáka a další otázku vám tak nemohu položit. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslední dvě minuty v tomto bloku interpelací má k dispozici předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, jednu poznámku osobní. Mám pocit, že naše interpelace začínají mít trochu smysl. Teď už nelituji toho, že jsem do Chomutova neodjel. A myslím to upřímně.

Pokud jde o to, že jste mě vyhodnotili, že "d" je správně, obávám se, že zrovna - a to nemyslím, že byste byl podprůměrný v ODS - váš mozek nedosahuje parametrů počítače, který v televizi toto vyhodnocuje, takže tu jako autoritu v tuto chvíli neberu. To se na mě nezlobte.

To, že bych měl od vás padáka, to mi tak nevadí. Pro mě je daleko důležitější, jak nás hodnotí lidé. Já jsem rád, že lidé nás hodnotí daleko lépe, než by si opozice - především v podání Občanské demokratické strany - přála. Takže mi ani tak nezáleží na tom, jestli mi dáte padáka vy, ale záleží mi na tom, jestli nám padáka budou chtít dát lidé. Já jsem pevně přesvědčený, že nám toho padáka nebudou chtít dát.

Pokud jde o věcnou odpověď, po které tolik voláte, proč Miloš Zeman potřeboval tolik peněz, proč my potřebujeme tolik - přece existuje jedna základní poučka: cena peněz v čase se mění. Nepochybně dnes cena peněz je jiná, než byla v roce 1998. Těžko popíratelný fakt.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády a končím blok interpelací na premiéra.

Máme před sebou blok interpelací na ministry, který trvá od 15.15 do 16.15 hodin. I tady proběhlo losování a výsledek máte rozdán v lavicích. Prvním, kdo si vylosoval interpelaci, byl pan poslanec Bílý, který se ale už omlouval, pokud se nepletu. Předpokládám, že je omluven. Už není v této chvíli.

Vítám pana ministra Bublana, který je v tomto případě interpelovaným. Mezitím se objevivší pan poslanec Bílý je tedy prvním interpelujícím, který má nyní k dispozici úvodní dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, členové vlády. Pane ministře, chci vás interpelovat ve věci kauzy Kořistka. Budu se nyní bavit o věci obecně, to znamená, co přinesla média.

V médiích se objevilo, že místopředseda Senátu Mirek Topolánek byl odposloucháván. Ač jsem předseda komise pro tuto kontrolu, jsem vázán mlčenlivostí. Proto vycházím pouze z článků, které otiskla média. Chci se vás zeptat, jestli můžete nějak prověřit, zda nebylo manipulováno to, že bylo vydáno povolení na pana Mirka Topolánka, a jak to, že byly kontrolovány jeho osobní účty, když na ně nebylo vedeno žádné trestní stíhání ani jako svědek nebyl vyšetřován.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP