(15.20 hodin)
(pokračuje Bílý)

Dále jsem se chtěl zeptat, jak to, že pan policejní prezident řekl, že v kauze Kořistka se bude odposlouchávat a že občané, pokud nic neprovedli, se ničeho nemusí bát. To si myslím, že je velmi zavádějící, a připomíná mi to policejní stát.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ani pan poslanec Bílý nevyčerpal své dvě minuty. Slovo dostane pan ministr František Bublan, který má k dispozici pět minut.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče Bílý, vám budu odpovídat na vaše dotazy. Vy jste vázán mlčenlivostí v této kauze, což je velmi správné a přesně podle zákona, a já jsem zase nikoliv vázán, ale já jsem omezen tím, že jsem vlastně vyňat z těchto informací, takže já většinu těch informací, o kterých se zde mluví, nemohu ani posoudit a nemohu o nich mluvit z toho důvodu, že je neznám. Víte moc dobře, že v trestním řízení jsou tři subjekty, je to vyšetřovatel, státní zástupce a soudce, a tyto tři subjekty rozhodují o určitých úkonech, které pak policie vykonává.

Já budu mluvit velmi obecně. V případě odposlechu podává návrh na odposlech buď policejní orgán, nebo státní zástupce, soudce posoudí tento návrh a potom přikáže buď odposlech nasadit, nebo nenasadit. Vše se děje na příkaz soudce. Pokud soudce přikáže zavést tuto techniku, policie je v roli vykonavatele tohoto procesu. Podobně je to i v případech, když policie nebo státní zástupce žádá bankovní instituce, aby jim bylo sděleno, zda dotyčný subjekt nemá veden u této instituce nějaký bankovní účet. V tomto případě žádá státní zástupce o tyto informace příslušné bankovní instituce, ty zase odpovědí státnímu zástupci a je na něm, zda tuto informaci postoupí policii dále, nebo si ji nechá pouze ve svém vyšetřovacím spisu. Takový je postup a takto je to v souladu se zákonem.

Já bohužel nemohu sdělit, zda případy, které jste zde popisoval, se staly tak, nebo onak, protože já ty informace nemám ze zákona a také o ně neusiluji.

Poslední věc se týká výroku policejního prezidenta. Já jsem s ním včera o tom mluvil. On mi ukazoval dva články v novinách. Jeden byl rozhovor s ním a druhý byl jakýsi přepis, který samozřejmě posunul celou tu věc úplně někam jinam. V rozhovoru on řekl, že se cítí být poctivým člověkem a že by mu nevadilo, kdyby ho někdo poslouchal. V tom přepisu, to bylo zase v jiných novinách, tam už to bylo posunuto do roviny, že může být odposloucháván každý občan a podobně. Tak on to původně ani neřekl, ani to tak nemyslel.

Já bych chtěl na adresu pana policejního prezidenta sdělit, že je to čestný člověk a já si ho vážím pro jeho profesionalitu i pro jeho zanícení pro věc, i za to, jak s policií žije, jak dovede bojovat za každého policistu, a možná nám nesahá ani k patám, ani mně třeba ne, abych to nevztahoval na ostatní. (Oživení na pravé straně sálu.) On to myslel upřímně, nebyla to výzva k tomu, že by tady musel být poslouchán každý člověk v této zemi.

Možná, kdo máte s odposlechy nějakou zkušenost, víte, že to není laciná záležitost, není to jednoduchá záležitost, stojí to spoustu úsilí a peněz a policie to používá jenom v nezbytných případech.

Doufám, že jsem v rámci svých možností odpověděl tak, aby pan poslanec byl spokojen.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, nevyužil jste úplně svého času, ale to také není váš úkol. V této chvíli má pan poslanec Bílý možnost položit doplňující otázku, a na to má dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Pane ministře, vy jste zde řekl, že jste vyňat z těchto kauz. Chci se vás zeptat, jak to, že jste komentoval tuto záležitost kolem pana Kořistky, že je někdo věrohodný nebo nevěrohodný.

Dále jsem se chtěl zeptat k těm odposlechům. Vezměte si, já mám přibližně za měsíc kolem 2000 hovorů jak přijatých, tak odeslaných. Vezměme z toho, že 400 až 500 jsou za měsíc úplně jiná čísla. Kdybych byl mezi těmi deseti tisíci, tak si spočítejte 10 tisíc telefonních čísel krát 500, kolik za ten jeden měsíc by bylo záznamů a lidí na odposleších.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Bílému a prosím pana ministra Bublana, aby na doplňující otázku využil svého času, kterým jsou dvě minuty.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan K těm počtům, pane poslanče, mohu říci asi toto. Deset tisíc odposlechů je za celý rok. Vychází to z naší statistiky všech povolených čísel, nikoliv subjektů. Není žádným tajemstvím, že lidé z kriminálního podsvětí užívají více telefonů, mění si SIM karty, pokaždé tam máte jiné číslo. Kdybych byl střízlivý, tak bych deset tisíc dělil deseti, máme z toho tisíc, dále bych to musel rozložit na celý rok, protože povolení soudu je většinou jen na šest měsíců, takže z toho můžeme mít 500. Myslím si, že na celou republiku to není zase tak velké číslo. To je k této otázce.

Ke druhé otázce, co se týče mých výroků. To, co jsem komentoval, možná nebylo vždy nejlepší, to přiznávám, ale byl jsem veden jednou věcí. Byl jsem veden tím, abych dal najevo, že tento případ policie vyšetřuje, že nebude zameten pod koberec, nestranil jsem nikomu a také jsem nikdy nenaznačil, jakým směrem vyšetřování jde. Některé věci ohledně detektoru lži jsem pouze komentoval až dodatečně, to znamená, byly vyřčeny přede mnou, nebyl to můj nápad a nevnucoval jsem přes média policii nějaké metody nebo nějaký způsob navíc. Toto zrovna není věc, která by byla v důkazním řízení nějak rozhodující.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Využil jste svůj čas. To je vše, co může být řečeno k interpelaci pana poslance Bílého.

Dalším interpelujícím je paní poslankyně Zdeňka Horníková. To je interpelace na paní ministryni Miladu Emmerovou. Jenom avizuji, že další bude pan poslanec Petr Bratský. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, děkuji. Ve své interpelaci se obracím na ministryni zdravotnictví Emmerovou.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci kvality zdravotnických zařízení a zdravotní péče a předesílám, že jsem svoji interpelaci nazvala "interpelace péče na Náchodsku", protože jsem se chtěla vyvarovat toho, abychom zaměnili Broumov a Bruntál, jak se to povedlo vašemu předchůdci panu ministru Davidovi. Ráda bych interpelovala ve věci vašeho výroku, který jste pronesla minulý týden, že existují zdravotnická zařízení, ve kterých byste si nenechala ani nehty ostříhat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP