(14.50 hodin)
(pokračuje Gross)

A k té nejpodstatnější části. Čemu že jsem to dal vlastně přednost? Rozumím tomu, že ODS, nervózní před volbami, se v tuto chvíli bude snažit ze všeho vytřískat politický kapitál, ale tady, přátelé, tlučete na nesprávný bubínek, protože předseda vlády nebyl v době projednávání zákona o státním rozpočtu na estrádě, jak tady hovoříte, ale předseda vlády byl v té době především jednat se zástupci firmy Bosch, kde vláda projednává realizaci investiční pobídky, která zajistí zvýšení zaměstnanosti v této firmě o 900 zaměstnanců v regionu, který je v obtížné ekonomické situaci, v regionu, kde je průměrná mzda poměrně nízká, a firma Bosch platí silně nadprůměrné mzdy, a to i pro řadové dělníky. Projednávali jsme tam záležitost za přítomnosti novinářů, takže si to můžete také ověřit. Projednávali jsme ji na základě politiky, kterou realizuje sociální demokracie a kterou ODS programově odmítá, to je systém investičních pobídek a systém podpory těch podnikatelů, kteří chtějí skutečně podnikat a rozvíjet podnikání na území České republiky.

Říkám zcela otevřeně, i když si za to zasloužím kritiku, že je mi přednější pracovat pro 900 lidí, kteří získají práci na základě této činnosti vlády, než tady poslouchat žvásty některých poslanců, které se vůbec rozpočtu netýkaly. Pro mne je přednější práce pro ty lidi, kteří potřebují, aby tady byla vláda, která se stará o to, aby vznikaly pracovní příležitosti, aby mohli normálním způsobem žít a normálním způsobem pracovat. Možná dáváte přednost politické exhibici, já ne. Já práci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní místopředsedkyně Němcová má v této chvíli minutu na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane předsedo vlády, potom mám pro vás jedinou radu. Zrušte Parlament. Je to zbytečná žvanírna, která občany stojí zbytečné peníze a ničemu dobrému neslouží. Dobrý vzor najdete v Bělorusku. Volby tam byly minulý týden a myslím, že inspirace odtud by byla přesně v tom, jak vy nad svobodou, nad demokracií uvažujete.

Chci vám říci, že jste lhal v Jihlavě, ne že tu bylo dvacet poslanců. Minimálně poslanců sociální demokracie, kteří vám teď tleskají za ta nesmyslná slova, která nemůže říci sebevědomý premiér země, tady bylo nejméně třicet. Divím se, že vám nevadí, že váš premiér vás takto pomlouvá, divím se, že nemusíte doma vysvětlovat, proč jste nebyl ve Sněmovně, když bezpochyby pan premiér mluví pravdu. Já si myslím, že sebevědomý premiér nemluví o nervozitě. O nervozitě mluví ten, kdo sám je nervózní. Sebevědomý premiér nemluví o PR agenturách, které radí někomu, jak má vysvětlovat. O takových agenturách mluví ten, který je jimi řízen.

Já se vás, pane premiére, ptám, zda u příštího rozpočtu budete a budete chtít znát názory opozice, protože to je vaše vodítko pro to, kudy řídit tuto zemi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předseda vlády má v této chvíli dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začnu od konce - zda budu u příštího rozpočtu. Chci vás ujistit, že budu, a mojí snahou je, abych u rozpočtů byl ještě delší dobu - spolu se svými kolegy ze sociální demokracie - než u toho příštího rozpočtu. Ale kdybychom měli dát na vaše rady, jak rozpočty sestavovat, tak je zcela evidentní, že bychom to daleko nedotáhli a zcela jistě bychom 900 míst ve firmě Bosch jako vláda podpořit nemohli, a ti lidé tato místa potřebují. Já jsem rád, že předchozí sociálně demokratická vláda i tato vláda by tvořila nástroje, které toto umožňují. Ať se vám to líbí, nebo nelíbí, 900 lidí v Jihlavě ví, jak to je.

Pokud jde o úctu ke Sněmovně. Já mám velkou úctu ke Sněmovně a mám úctu k parlamentní demokracii. Jenom mě někdy mrzí, že si sami tuto hodnotu znevažujeme, a stačí se podívat na to, jak lidé hodnotí naše parlamentní debaty. Kolikrát si řeknou, že mluvíme o jejich problémech, a kolikrát si řeknou, že se tady jenom šavlujeme mezi sebou a zabýváme se sami sebou. Nikoliv lidmi, kteří naši podporu a pomoc potřebují.

Pokud jde o důkaz toho, jestli si Sněmovny vážím, nebo nevážím, důkaz je jednoduchý. Já jsem v tuto chvíli zde, měl jsem být někde jinde a nepochybně jsem mohl využít možnosti jednacího řádu Poslanecké sněmovny a mohl jsem se dnes omluvit, protože měla-li dnes Sněmovna jednat o energetickém zákonu mimořádně, který je zcela nezbytný pro to, abychom neprošustrovali miliardy korun jako Česká republika, tak jsme si toto měli odpustit. Nicméně je evidentní, že prostě vy nechcete vynechat jedinou příležitost k tomu, abychom opět veřejnosti mohli předvádět, jak nejsme schopni se dohodnout, takže jsem akci v Chomutově zrušil, jsem tady, abych si s vámi mohl v klidu povídat. Mne to baví, mně se to líbí, akorát si nejsem jistý, jestli to lidem v této zemi pomůže. Raději bychom měli čas na normální práci.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným a další interpelací je interpelace pana poslance Jiřího Bílého. Pokud pan poslanec Bílý není přítomen, tak o svou interpelaci a možnost přichází. A dalším vylosovaným je pan poslanec Lubomír Suk. Prosím pana poslance Suka, aby ve dvou minutách přednesl svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo, pane předsedo. Pane premiére, minulý týden jsem se vás z tohoto místa ptal, zda považujete policejního prezidenta Koláře za kompetentní osobu na základě jeho výroku pro Český rozhlas - Radiožurnál, kdy konstatoval, že státnímu zástupci nepřísluší hodnotit důkazy v konkrétních případech. Vy jste mi odpověděl, že pro jedno pochybení nebudete vyvozovat důsledky z toho, co pan prezident řekl, a že takových výroků může mít každý na svém triku dost a že to není pro vás dostatečným důvodem pro to, abyste zakročil.

Pane premiére, dovolte mi, abych vás upozornil, že tentýž policejní prezident pro deník Právo v ten den, kdy jsem vás interpeloval, uvedl: "Na rozdíl od státní zástupkyně Andělové tvrdím a trvám na tom, že ze zákona a trestního řádu nejsem oprávněn hodnotit důkazy." A teď podstatná citace: "Tvrdím a trvám na tom, že tuto pravomoc nemá ani státní zástupce."

Pane premiére, považuji toto vyjádření za skandální a znovu a velmi důrazně se vás ptám: Pane premiére, je dle vašeho názoru tento váš chráněnec kompetentní k výkonu funkce policejního prezidenta?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross a má k dispozici pět minut.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, milé dámy, milí pánové, vážení televizní diváci. Pokud jde o otázku, zda považuji pana policejního prezidenta Koláře za kompetentního, já si myslím, že pan policejní prezident Kolář odvedl za poslední roky velký kus práce a byl a je nepochybně nejlepším policejním prezidentem, jakého Policie České republiky měla od roku 1989. Jestli je, nebo není kompetentní, víte, ono možná není dost špatné zapomínat na minulost, a byl-li kompetentní pro vaši vládu, aby vykonával jednu z nejvyšších policejních funkcí, což byla funkce krajského policejního ředitele v největší policejní správě na Jižní Moravě, tak asi jste k tomu také měli své důvody, že tehdy váš ministr vnitra ho do této funkce instaloval. Takže nevidím v tuto chvíli možnost zpochybňovat nějakým způsobem jeho odbornou kvalifikaci, čímž nechci říci, že neexistují výroky, o kterých je zapotřebí vést naprosto seriózní debatu, zda mají být takto veřejně vyřčeny, či nemají.

Pokud jde o výroky týkající se hodnocení důkazů. Já jsem se ho také ptal na to, jak tyto své výroky mínil. Nechci mu dělat žádného advokáta, možná bude dobré, pokud při jednání výboru pro obranu a bezpečnost nebo ještě lépe možná u ústavněprávního výboru, protože zde projednáváme novelu trestního zákona a nepochybně na toto téma může být řada diskusí, tak jeho výrok navazoval na to, co tato Sněmovna projednávala před dvěma třemi lety zpátky, což nebyla novela trestního zákona jako takového, ale především novela trestního řádu, ve které jsme udělali jeden základní krok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP