(14.40 hodin)
(pokračuje Gross)

Vadí mi, že se tyto přepisy objevují v médiích. Mnohdy nejsou autentické, některé tzv. citace. Ale v některých případech vypadají velmi autentické. Já to samozřejmě porovnávat nemohu, ale vždycky chci, aby se tyto věci vyšetřovaly, protože mi to vadí stejně jako vám.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas byl spotřebován. Pan poslanec Bratský má možnost přednést doplňující otázku v čase jedné minuty.

 

Poslanec Petr Bratský: Samozřejmě že přístroj, který jsem měl k dispozici byl odpojen, sloužil jenom jako rekvizita, což ostatně lze z mého odposlechu snadno zjistit.

Chtěl bych ještě říci, že mobilů nám přibývá, zatímco národ stárne a vymírá, takže občanů ubývá.

K tomu, co pan premiér říkal, musím říci, že soudce, který nařizuje odposlechy, tak v poslední době vznikly stovky nových povolení na jméno, na osobu. Tudíž to není tak, že by nepřibývaly. Prostě máme určité podezření a určité informace o tom, že významně vzrostly.

Teď k tomu, co jsem považoval za vůbec nejdůležitější. Nejdůležitější otázka byla otázka, že nejenom novináři, kteří používají těchto odposlechů ke svým novinovým článkům, které mají navodit senzaci, ale především orgány činné v trestním řízení od policie nedostávají - když už se tedy dělají přepisy odposlechů vzhledem k nějaké závažné trestné činnosti - přesné a ucelené. Dostávají jenom výňatky z nich. To znamená, že buď policie záměrně zkresluje, anebo chrání některé osoby, jejichž jména by se mohla v odposlechu objevit, a tudíž nahrává a bojuje jenom s některými občany. Jiné tam prostě nechá v utajení. To považuji za velmi špatné.

Pokud jsou moje informace správné, tak bych poprosil pana předsedu vlády, aby řekl, co s tím hodlá dělat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Minuta je pryč. Pan premiér má v tuto chvíli dvě minuty na odpověď.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, samozřejmě vůbec nevím, jak to s odposlechy je. Jen tak tuším, že je to přece jen trošku jinak, než tady bylo prezentováno. Protože dnes to není tak, jak vidíte ve filmech 10, 15, 20, 30 let starých, že někdo přeťukává celé přepisy telefonních odposlechů, ale dneska je moderní technologie taková, že odposlechy se vypálí na příslušný elektronický nosič. Takovýto elektronický nosič s celými hodinami případného telekomunikačního provozu je dáván k dispozici státnímu zástupci. Tak alespoň, pokud vím, to bylo i v některých hodně medializovaných kauzách. Samozřejmě je pak povinností státního zástupce i policie, aby konali přísně v souladu s trestním řádem. To znamená, aby skutečnosti, které souvisí s prošetřovanou kauzou, s trestním řízením, byly využity k trestnímu řízení. To znamená, že když je telefonický hovor, kde se v jednom hovoru pachatel nějakého trestného činu dohaduje o tom, že někde někoho zavraždí, a v jiném telefonickém hovoru se dohaduje se svojí milenkou, kdy spolu pojednou na chatu, tak samozřejmě, že druhý hovor by se neměl stávat předmětem celého spisu, nicméně na CD disku by měl být k dispozici a je k dispozici i státnímu zástupci, aby byla kontrola, že je dobře vyhodnoceno, co souvisí a co nesouvisí s trestním případem.

Takto podle mých informací praxe funguje. Samozřejmě tady nemohu dát hlavu na špalek a říci, že to tak funguje úplně vždycky, protože ne vždycky je ideální komunikace mezi státním zástupcem a příslušným vyšetřovatelem služby kriminální policie a vyšetřování, ale v drtivé většině případů to tak je. Pokud by to tak nebylo, je na státním zástupci, aby si toto vynutil, protože k tomu má ze zákona všechna oprávnění a všechny možnosti. Praxe by měla vypadat takto. Nemám důvod pochybovat o tom, že by takto nevypadala.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas byl vyčerpán. Pan poslanec Hrnčíř mi sdělil, že nepřednese svou interpelaci, takže jeho místo získává paní poslankyně Miroslava Němcová, která by měla vystoupit jako další. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, dámy a pánové, obracím se na pana premiéra v otázce projednávání státního rozpočtu.

Minulý týden probíhalo první čtení státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, každoroční projednávání nejdůležitějšího klíčového ekonomického zákona celé země. Pan premiér dal přednost před tímto projednáváním, před svou úlohou člověka, který stojí v čele země, estrádě v Jihlavě. To je jeho volba. Mně se nelíbí. Věřím, že ani vám. Podstatné je, že v Jihlavě na tiskové konferenci lhal. Oznámil, že proto odjel do Jihlavy a nebyl v Poslanecké sněmovně na projednávání, protože: "Ve Sněmovně sice probíhá rozprava, ale ta s rozpočtem nemá mnoho společného. Při přítomnosti asi 20 poslanců, kteří jsou v jednacím sále, si myslím, že je užitečnější být mezi lidmi." Tolik citace z toho, co jste oznámil občanům v Jihlavě. Ponechávám stranou to, že tito občané nemají možnost si zkontrolovat, kolik poslanců v tu chvíli, o které vy hovoříte, sedí v Poslanecké sněmovně, kolik z nich poslouchá a argumentuje směrem k projednávané látce, tedy ke státnímu rozpočtu.

Ptám se vás: Složil jste, pane premiére, svůj mandát proto, abyste se mohl věnovat více estrádám, abyste se nemusel zodpovídat opozici ze svých skutků? Jenom připomenu, že žádný starosta, žádný hejtman, žádný premiér žádné civilizované země by si nemohl dovolit nebýt při projednávání rozpočtu obce, kraje či země, které řídí.

Za druhé se vás ptám, jestli jako premiér země si myslíte, že je dobré snižovat váhu zákonodárného sboru tím, že o něm vědomě lžete, abyste odůvodnil svůj pobyt mimo tento sál a mimo nejdůležitější zákon, kterým státní rozpočet je. (Bouřlivý potlesk poslanců ODS.)

Myslíte, že arogantní přehlížení otázek, které trápí naše občany, je tím, co máte jako premiér zejména dělat?

Děkuji za odpovědi. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, začal bych někde uprostřed otázek, které zde vystřelila paní místopředsedkyně Němcová.

Za prvé. Nepochybně platí to, že zákonodárný sbor bude mít takovou váhu, jakou si zaslouží prací jednotlivých poslanců a činností zákonodárného sboru jako celku. Nepochybně těžko může být předseda vlády, případně vláda jako taková zodpovědná za to, že náš Parlament prostě nemá takovou autoritu ve společnosti, jakou by nepochybně měl mít. Samozřejmě bych si přál, aby zákonodárný sbor měl tuto autoritu vyšší.

Nicméně k předmětu otázek jako takových. Byl jsem na začátku projednávání státního rozpočtu. Mimochodem oproti tradici z posledních let jsem také státní rozpočet uvedl jako předseda vlády, a nebylo to zvykem. Dokonce bych tady mohl i jízlivě připomenout, že současný prezident, bývalý předseda ODS a někdejší předseda vlády, také absentoval při projednávání státního rozpočtu a dal tehdy přednost tuším zasedání představenstva Volkswagenu, když byla dojednávána fúze Škody Auto s Volkswagenem. Nezaznamenal jsem, ODS že by v té době takto hlasitě protestovala. Asi by bylo také dobré, aby se měřilo stejným metrem. Jenom si na tehdejší dobu vzpomínám, kdy současný poslanec Michal Kraus, a na něj se v tomto směru odvolávám, právě při projednávání státního rozpočtu vystoupil a kritizoval nepřítomnost tehdejšího předsedy vlády. Ze strany Občanské demokratické strany zněla jasná odpověď, že je to nehorázné, takto chtít po předsedovi vlády, aby byl přítomen na projednávání státního rozpočtu. S tímto odkazem na tuto událost, kterou mi minulý týden pan poslanec Kraus připomněl, bych reagoval na tuto část otázky.

Za další. Pokud jde o účast ve Sněmovně. Ano, tady jsem se možná spletl. Možná že nebylo přítomno 20 poslanců, možná že bylo přítomno 60, možná že i více. To přesně nevím. V každém případě jsem odcházel po zhruba dvou hodinách rozpravy. Trvám si na tom, že po dvou hodinách rozpravy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu tady nebyla prakticky žádná rozprava. Tady byly pouze politické pózy a byly tady ideologické přestřelky. K vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu alespoň po té době, kdy jsem odtud odcházel, tady rozprava prostě nebyla, což si může každý slušný, poctivý poslanec ověřit ve stenozáznamech, které jsou již v tuto chvíli hotovy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP