Stenografický zápis 24. schůze, 5. dubna 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


11. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření postupu vlády ČR, ministerstev a dalších správních orgánů ve věci dodávky vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránské islámské republice právnickou osobou registrovanou v České republice.

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Payne


12. Návrh na úpravu podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka


13. Návrh poslanců Jiřího Karase a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Pejřil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Zuna
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Stanislav Křeček


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec František Ondruš
Poslanec Jiří Bílý


21. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Hojdar


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Svoboda


29. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Václav Krása
Poslanec Václav Exner
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková


31. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


32. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jan Vidím


34. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. /sněmovní tisk 496/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Lang


36. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Martin Starec


41. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o reformě veřejné správy /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


33. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Senátor Pavel Eybert
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Petr Mareš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Zahradil
Senátor Michael Žantovský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Libor Ambrozek


42. Návrh poslance Miroslava Máčeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Pavel Pešek


43. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2001 a 2002 stanoví mimořádné opatření při určování platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců, státních zástupců, předsedy Komise pro cenné papíry, členů prezidia Komise pro cenné papíry, Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jiří Václavek


44. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Libor Ježek


45. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 17.09 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.11 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach


46. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


47. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Kalousek


46. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Pejřil
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Radim Chytka


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání ukončeno v 19.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP