Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Krása

Schůze: 8, 9, 15, 16, 22, 31, 34, 38, 39, 40, 42

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 17
část č. 26 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (19. 5. 1993)

Bod č. 28
část č. 39 (21. 5. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 11
část č. 23 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993), část č. 38 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 13
část č. 7 (16. 2. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 3
části č. 3-5 (8. 9. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 31 (26. 5. 1995)

Bod č. 33
část č. 39 (26. 5. 1995)

Bod č. 39
část č. 40 (26. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 7
část č. 6 (26. 9. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

IX. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XXVIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP