Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Bachna

Schůze: 12, 15, 19, 20, 25, 34, 35, 36

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 4, část č. 6 (14. 9. 1993), část č. 11 (15. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 30, části č. 32-33, části č. 35-37 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 8
část č. 14 (7. 12. 1994)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 19
část č. 13 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 17 (2. 11. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP