Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Snopek

Schůze: 6, 7, 14, 15, 22, 23, 27, 32, 38, 45, 48, 52, 56, 59, 64, 66, 67, 75

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

84. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení
část č. 126 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 156 (6. 12. 2006)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 204 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
část č. 184 (13. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení
části č. 121-122 (19. 10. 2007)

17. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení
část č. 115 (19. 10. 2007)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 77, část č. 79 (18. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 98 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 38 (28. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 168 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 247 (13. 2. 2008)

57. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení
část č. 188 (6. 2. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 182 (11. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

14. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení  
část č. 21 (23. 9. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 7 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

6. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení
část č. 96 (6. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
část č. 390 (20. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 80 (5. 2. 2009), část č. 219 (12. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 5, část č. 15 (17. 3. 2009)

87. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení
části č. 179-180 (27. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 108 (5. 5. 2009)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení  
část č. 28 (28. 4. 2009)

12. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení  
část č. 30 (28. 4. 2009)

37. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 102 (30. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

162. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení
část č. 128 (12. 6. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 234 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení
část č. 65 (2. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 64 (28. 1. 2010), část č. 161 (2. 2. 2010), část č. 322 (12. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 273 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 28 (10. 3. 2010), část č. 129 (16. 3. 2010)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení
část č. 25 (9. 3. 2010)

281. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení  
část č. 135 (16. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP