(16.10 hodin)
(pokračuje Kopicová)

To, co jsme zatím dělali, byla určitá kompletace názorů z terénu z jedné strany. To, co ministerstvo v tuto chvíli připravuje, jsou semináře s pedagogy těchto základních škol praktických, protože pochopitelně obě strany musí být slyšet. A já si myslím, že společně jenom hledáme cestu dále.

Asi víte, že také předkládám vládě návrh, abychom začali s předškolní výchovou, abychom děti dávali do školek nejraději už ve dvou letech, protože děti jsou vyspělé. Musíme se na tu předškolní výchovu soustředit, protože v době, kdy už děti nastupují do základní školy, bývá často velmi složité je ještě dostat rychle na úroveň, kdy mohou chodit do školy s ostatními dětmi.

Věřte mi, že se tomuto tématu velmi věnuji, že jsem si vědoma úskalí jednoho i druhého extrému, že si nesmírně vážím toho, jak někteří učitelé, speciální pedagogové, svou práci odvádějí, protože práce s dětmi, které mají autismus nebo jiné problémy, je nesmírně obtížná. Chtěla bych pedagogy a ředitele těchto škol ujistit, že jsem daleka toho, aby se tyto školy rušily, že jen hledám cestu, jak posílit individuální péči o tyto děti, které ji potřebují v jednom i druhém typu škol.

Víte, že ministerstvo v tuto chvíli rozdělilo téměř miliardu korun na projekty do této oblasti na posílení inkluzivního vzdělávání. Ty peníze jdou do škol, do poraden, je tam podpora České školní inspekce a samozřejmě i nevládních organizací. Ujišťuji vás, že na toto téma velmi dbáme a že se o ně staráme.

A jen tak na okraj. Je k dispozici ještě jedna studie, která možná není tak běžně známá. Studie říká, že to, že Romové - protože ve velké části se jedná i o Romy, ale nejde jenom o Romy, a to zdůrazňuji - Romové v České republice, když jsme napadáni, že ve velkém množství emigrují, a dělá nám to problémy s některými zeměmi, tak se nakonec ukazuje, že to je proto, že čeští Romové jsou vzdělanější než Romové z jiných zemí a umějí si to zařídit, umějí se o sebe postarat. Čili ono to s tím naším školstvím i v této oblasti není tak špatné, jak by se možná mohlo zdát z těch diskusí. Ty diskuse prostě jenom odkrývají určité aspekty - a podívejme se na ně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně. Paní poslankyně má jednu minutu na doplnění svého námětu.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Využiji ji a poděkuji paní ministryni za tuto velmi kompetentní a velmi vyčerpávající odpověď. Chtěla bych říci, že skutečně se přidávám k názoru, že naše speciální školství má hlubokou tradici a že rozhodně všechny orgány, které jsou zainteresované v tomto výchovně-vzdělávacím procesu, jsou zvyklé na spolupráci a rozhodně si udrží svoji kompetenci. To nakonec i se snaží školský výbor zajistit tím, že ve změně zákona o pedagogických pracovnících chce garantovat požadované vzdělání speciálních pedagogů.

Na druhou stranu bych chtěla říct, že je dobré, že evropské programy jsou právě prostřednictvím ministerstva využívány i pro to, aby vlastně celá společnost na této problematice participovala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I vám děkuji, paní poslankyně. To je nevyčerpatelné téma. Určitě budete mít na výboru i na plénu Sněmovny možnost si o tom popovídat. Děkuji.

Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Snopek k omluvenému ministru a místopředsedovi vlády Janu Kohoutovi ve věci činnosti Ministerstva zahraničních věcí.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, pane místopředsedo, za udělení slova.

Vážená vládo, vážený pane ministře, místopředsedo vlády, nejprve vám přeji brzké uzdravení. Patrně to potřebuje nejen Ministerstvo zahraničních věcí, ale Poslanecká sněmovna určitě. To proto, aby byl zabezpečen nerušený chod.

Již 5. listopadu loňského roku jsem vás interpeloval v nepřítomnosti ve věci mediálně známých kauz na Ministerstvu zahraničních věcí. Dnes nemám možnost přímé interpelace opět. Musím však konstatovat, že vaše odpověď byla skutečně diplomatická a žel, neobsahovala odpověď na všechny mnou položené otázky. Proto využiji práva písemné interpelace a rozšířím okruh odpovědí a otázek, a to i vzhledem k tomu, že se o některé podněty zajímala na Ministerstvu zahraničních věcí i Policie České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nepochybně vám bude v souladu se zákonem zodpovězeno.

Nyní prosím pana poslance Petra Bratského, aby přednesl svou interpelaci na ministra vnitra Martina Pecinu ve věci obecného ohrožení oslňování pilotů letadel laserem na Ruzyni.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane ministře, poslední dobou se rozmáhá nebezpečná praxe, kdy jsou piloti letadel přistávajících nebo startujících z pražské Ruzyně cílem laserových útoků s cílem je patrně oslnit, ohrozit jejich schopnost řízení letadla v okamžiku velmi složitého manévru se strojem vyžadujícím maximální koncentraci. Může za tím být zábava pubertální mládeže. Může to být možná také nezákonný způsob protestu proti hluku z leteckého provozu nebo jinak motivovaný záměrný útok, pro což by svědčila intenzita útoku a ne zcela běžné typy použitých laserů. V každém případě jde ale o velmi vážnou hrozbu obecného ohrožení nejen posádky či cestujících v letounu, ale i obyvatel v okolí letiště v případě, kdyby došlo z tohoto důvodu k havárii. Podobné útoky už byly zaznamenány i na řadě míst v zahraničí, jak psaly dnešní noviny.

Rád bych se zeptal, pane ministře, co se zatím podařilo Policii České republiky v této věci vyšetřit a jaké jsou možnosti zvýšení ochrany v okolí letiště. Vidíte řešení v přijetí nějaké nové trestní legislativy? Nestačí bohatě paragraf o obecném ohrožení, případně další ustanovení nového trestního zákoníku? Pomohla by regulace dovozu či prodeje laserových zařízení?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slovo má pan ministr Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dne 3. 2. se v médiích objevily informace o narůstajícím problému s oslňováním pilotů letadel laserovými paprsky. Ministerstvo vnitra má v současné době od Úřadu civilního letectví informaci asi o pěti těchto případech za minulý rok. Pouze v jednom případě bylo přitom oslněným pilotem podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, ale v tomto případě se nejednalo o takzvaný zelený laser, ale o sekvenční bleskovou jednotku použitou při fotografování. Jiné případy nebyly Řízením letového provozu ani dotčenou leteckou společností Policii České republiky oznámeny. Tedy oslnění podobným zařízením, o kterém jste hovořil, zatím Policii České republiky oznámeno nebylo, a proto není šetřeno.

Problematika byla v prosinci diskutována v rámci meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví. Úřad pro civilní letectví má za úkol připravit studii o konkrétním nebezpečí oslnění laserovým paprskem pro bezpečnost letadel a současně provést rozbor jednotlivých případů, k nimž dosud došlo.

Ministerstvo vnitra vidí v současné době řešení problému ve dvou rovinách. První je možnost trestního postihu za trestný čin obecného ohrožení. Tuto situaci samozřejmě nebereme na lehkou váhu. Budeme se jí zabývat velmi vážně, nicméně je třeba podotknout, že policie v takovém okamžiku potřebuje velmi rychle vyrozumění a velmi rychlou specifikaci místa, kde k tomu oslnění došlo, protože jinak z pochopitelných důvodů, pokud k takovému trestnímu oznámení nebo k takové informaci dojde několik hodin, nebo dokonce dní po události, policie má prakticky nulovou nebo velmi malou šanci takový případný trestný čin objasnit.

Ta druhá možnost je to, o čem už jsem hovořil, možnost regulace. V současné době není režim prodeje a používání zařízení použitelných pro oslnění letadel pravděpodobně regulován žádným právním předpisem. Z informací, které mám k dispozici, nevyplývá, že by užívaná zařízení dosahovala intenzity záření o frekvenci 1,7 petaherzů, to znamená zařízení, jejichž používání je regulováno zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví. Proto je nezbytné nejprve novelizovat a poté novelizovat příslušný předpis. V tomto případě by nezastupitelnou roli při řešení případných přestupků plnily místně příslušné hygienické stanice.

Opakuji ještě jednou, že tuto problematiku, ona byla v nedávné době popsána člověkem, který je v této věci zainteresován, nebereme na lehkou váhu. Budeme se snažit spolupracovat s Řízením letového provozu tak, abychom byli okamžitě vyrozuměni a v případě, že se tu informaci dozvíme čas, zasáhli a zjistili, jestli je to skutečně čin vandalů, nebo jestli je to nějaký cílený útok. V tom případě by ta situace samozřejmě byla o to vážnější. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP