(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Škromach, poté pan poslanec Smýkal.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolil bych si navrhnout, aby bod 153, sněmovní tisk 743, bod 154, sněmovní tisk 768, bod 155, sněmovní tisk 769 a bod 156, sněmovní tisk 770, jsou to čtyři zákony, kde se zdá, že by mola být určitá shoda při jednáních mezi vládní koalicí a sociální demokracií, tak aby tyto čtyři zákony ve třetím čtení byly zařazeny napevno na příští týden ve středu jako první čtyři body projednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Nyní pan poslanec Smýkal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, požádat v rámci bloku třetích čtení o pevné zařazení bodu 136, sněmovní tisk 454, spořitelní družstva, s tím, že bych doporučoval jej zařadit na středu, to je 13. 5., jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Třetí čtení máte na mysli? (Navrhovatel souhlasí.) Ano. Nyní se ještě o slovo přihlásil pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl poprosit o zařazení dvou bodů na zítřek, ale prosím, aby se o nich hlasovalo zvlášť, protože u toho prvního si nejsem jist, jaké bude hlasování této Sněmovny. A to prvních čtení bodu 88, senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje atd., sněmovní tisk 476, jako první bod zítra po obědě, poté sněmovní tisk 543, bod 89 naší schůze, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace, jako druhý bod zítřejšího odpoledne. Ten druhý zákon je samozřejmě klíčový také, protože opravuje některá odškodnění, kde čím déle čekáme, tím na méně lidí se dostane. Takže bych poprosil, aby tyto dva body byly zařazeny zítra jako první a druhý bod odpoledne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já chci navrhnout návrh, který se vám bude líbit, to je vyřazení jednoho bodu programu. Je to bod č. 90, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483, o České televizi. Je to tisk 544. Vyřazení z programu naší schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Pak jsem viděl ještě pana poslance Mlčáka - tuším.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ve čtvrtek Poslanecká sněmovna nebude jednat a pevně byly zařazeny body po písemných interpelacích č. 172 a 173, což jsou souhrnné zprávy veřejného ochránce práv za rok 2007 a 2008, požaduji přesně zařadit na čtvrtek 14. května po písemných interpelacích, to znamená po 11. hodině. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ještě se hlásil pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám procedurální návrh na vyřazení bodu č. 58, sněmovní tisk 625, z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vyřadit bod 58. Ano? (Navrhovatel souhlasí.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud se někdo další nehlásí, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o - takže ještě pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedo, omlouvám se, že takto na poslední chvíli. Jednak se omlouvám za to, že jsem přesně nezaznamenal, zda zazněl návrh na zařazení bodu změny v orgánech Sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, zazněl, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Tak se omlouvám. Poté vyhlásím pouze lhůty.

Já jsem chtěl podpořit jeden návrh pana předsedy Sobotky, a to na zařazení bodu nyní, sněmovního tisku 796, druhé čtení, jako první bod dnešního jednání. Naopak si dovolím vznést veto proti zařazení dvou nových bodů, které právě zmiňovaný pan předseda Sobotka navrhoval tuším na zítřejší den, jménem tří poslaneckých klubů, ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, to jsou ty body - sněmovní tisk 739 a 735. Ano?

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Děkuji pěkně. Přesně o ty jde.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan ministr Bursík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dříve nežli přistoupíme k hlasování, tak bych pouze rád upozornil na jeden návrh na vyřazení vládního návrhu, vládní novely zákona z programu. Byl to návrh, který zde zazněl jako předposlední z těch procedurálních návrhů, totiž návrh na vyřazení tisku č. 625, což je... (Předsedající: Bod 58.) Děkuji. Což jest novela horní legislativy, horního zákona. Jde o vládní návrh, který upravuje a odstraňuje nedostatky v horní legislativě, které neumožňují realizovat odpis zásob tam, kde převažuje zájem životního prostředí nad zájmem využití těchto nerostných surovin, které jsou ve vlastnictví státu. Přičemž ta kompetence posuzování a rozhodování o tom, jestli budou tyto zásoby odepsány, či nikoliv, zůstává na Ministerstvu průmyslu a obchodu, pouze se doplňuje chybějící lhůta, která ve stávajícím zákoně tento princip činí "jalovým".

Já bych rád upozornil na to, že už je to v pořadí čtvrtý pokus sociální demokracie o zamezení možnosti... (Námitky z pléna.) Tentokrát komunistů, pardon, já si to občas pletu, omlouvám se poslancům sociální demokracie. Tedy třetí pokus sociální demokracie, tentokrát první pokus komunistů, následující, o znemožnění hlasování o tomto návrhu zákona. Považuji za důležité v tomto sympatickém předvolebním období upozornit na to, o čem se bude v této konkrétní věci hlasovat.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Mezitím dorazila omluvenka pana ministra Kalouska, takže pan ministr Kalousek se omlouvá.

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Když dovolíte, začnu podle těch návrhů, jak byly přednášeny. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra životního prostředí na pevné zařazení bodů 124 a 130 schváleného pořadu, sněmovní tisky 511 a 632, třetí čtení, a to na středu 6. května jako 7. a 8. bod, jako pevně zařazený bod dopoledního jednání.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP