(14.10 hodin)
(pokračuje Braný)

Jedná se o to, aby si ústavní činitelé zrušili výjimku ve zdaňování příjmů, a bude na nás platit daň z příjmu jako pro každého občana, když toto bude přijato. Ale mně se jedná o to předřazení z toho důvodu, že to je zařazeno do bloku prvních čtení téměř na závěr a vidím velmi složitou šanci, že by se to dostalo na projednávání. A jako předkladatel této novely spolu s kolegyněmi a s kolegy z našeho klubu, a přidal se k tomu i pan poslanec Sobotka, vidíme nebezpečí, že by se toto neprojednalo, a to z toho důvodu, že to nepředkládám podle § 90, nakolik chci vyjít vstříc požadavku vlády. Vláda při projednávání doporučila tuto legislativní změnu, ale žádá, aby tam bylo přechodné ustanovení a změna účinnosti, takže musíme projít třemi čteními. A jak jsem vnímal vyjádření všech předsedů poslaneckých klubů v současné době v této sněmovně, tak po Janotovu balíčku všichni vyjádřili vůli, že chtějí touto cestou jít, takže proto to předkládám tak, aby to byl v podstatě zatím pátý bod programu na tuto středu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Snopek, připraví se paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Obracím se na vás se žádostí o pevné zařazení tisku 857, bod č. 96, jímž je vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin v civilním použití, a to na pátek 5. února jako první bod našeho jednacího dne. Jedná se o třetí čtení s jedním hlasováním. Důležitost zařazení tohoto bodu je dána jednak tím, že stoupá v Evropě sledovatelnost a pohyb výbušnin, a za druhé možností uplatnění sankcí vůči České republice. Děkuji za vstřícnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Soňa Marková, připraví se paní poslankyně Rybínová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o zařazení nového bodu, který již dnes splnil lhůtu, a jedná se o sněmovní tisk 916 a je to návrh novely zákona poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Domnívám se, že to je velmi důležitý zákon a je třeba, abychom ho projednali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, je to první, nebo druhé čtení?

 

Poslankyně Soňa Marková: Pardon , já se omlouvám, jedná se o druhé čtení a dovoluji si požádat Sněmovnu, abychom ho zařadili dnes po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já se ptám z toho důvodu, že prvé čtení by nešlo zařadit. Druhé čtení lze.

Ano, takže paní poslankyně Rybínová, připraví se pan poslanec Špika. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych poprosila o pevné zařazení bodu č. 29, je to sněmovní tisk 841 a je to vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jedná se v tomto případě o druhé čtení a poprosila bych ho zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. Vychází to myslím jako bod č 13.

Zároveň bych vás chtěla požádat, třetí čtení tohoto návrhu zákona bylo původně zařazeno na zítřek jako bod 122 do bloku třetích čtení, to bych poprosila vyřadit, protože bychom v žádném případě nesplnili lhůty, a požádala bych o zařazení tohoto bodu potom na pátek do bloku třetích čtení jako první bod.

Zároveň bych vás chtěla požádat o pevné zařazení bodu 90, to je sněmovní tisk 892, což je vládní návrh zákona o biocidech. Ten bych prosila zařadit na zítřek, 3. 2. jako první bod bloku třetích čtení. I když mám pocit, že nějaké návrhy tam byly, tak po těchto již vyslovených návrzích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Špika, připraví se pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych vás požádal o odsouhlasení změny v programu. Já bych požádal o pevné zařazení sněmovního tisku 1002. Je to senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Vzhledem k tomu, že tato tematika je tady ve dvou zákonech, ve dvou projednávaných bodech, tak abychom dali šanci projednání oběma zákonům, tak bych byl rád, kdyby tento bod č. 61 byl jako první bod prvních čtení, je-li to možné.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP