(16.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Valoucha.

Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 133, proti 15. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka vyřadit bod číslo 83, sněmovní tisk 476.

Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 90. Návrh nebyl schválen.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Ještě ne, dochází ke kontrole hlasovacích listin... Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Dámy a pánové, chtěl jsem hlasovat pro, ovšem mám na sjetině křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku, budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 18. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka vyřadit bod číslo 83, sněmovní tisk 476.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 90. Návrh nebyl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Pan poslanec Vidím chce za prvé zřídit vyšetřovací komisi Krakatice a hlasovat o zařazení do pořadu schůze do bodu zpráv. Prosím, pane poslanče, upřesněte svůj návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Především nechci zřídit Krakatici, ten název je trošku odlišný, ale chtěl jsem ten bod zařadit stejně, jako navrhoval pan předseda výboru pro bezpečnost Bublan, na zítřek jako tuším první či druhý jednací bod. Čili tak zněl návrh v souladu s návrhem předsedy výboru pro bezpečnost. A prosím, je to návrh skupiny poslanců, nikoliv můj.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, vy jste jenom předkladatel za skupinu poslanců, já tomu rozumím. To znamená, že budeme hlasovat o zařazení bodu na zřízení této vyšetřovací komise a chcete ho zařadit na zítřek a máme již tři pevně zařazené body, tak to bude čtvrtý bod. Ano?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 67. Návrh nebyl schválen.

 

Dále navrhl pan poslanec Vidím rozšířit okruh osob zproštěných mlčenlivosti a tady celý ten seznam - já se odvolám na to, co pan poslanec Vidím četl na mikrofon - aby byl rozšířen tenhle seznam u bodu pana poslance Bublana, ale ten s tím nesouhlasil. Pan poslanec Vidím ale přesto dal jako návrh hlasovat samostatně o tomto návrhu a Sněmovna musí rozhodnout, jestli rozšíří tento seznam, nebo nerozšíří. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, já se domnívám, že hlasujeme o zařazení bodů programu, čili musí být zřejmé, o čem vlastně Poslanecká sněmovna hlasuje. Jestliže kolega Vidím navrhl zařazení bodu programu, musí být zřetelné, jak se tento bod jmenuje, a poté, kam navrhuje tento bod zařadit. Jinak podle mého názoru není možné o tomto návrhu hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Prosím, pane poslanče Vidíme, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Já se domnívám, že tady došlo k pochybení už v okamžiku, kdy se hlasovalo o návrhu pana poslance Bublana. Já jsem přednesl pozměňující návrh k návrhu pana poslance Bublana. Samo sebou, že v ničem takovém mi zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nebrání. A mělo být takto o tomto mém návrhu hlasováno, že by se název onoho bodu, který přednesl pan poslanec Bublan, rozšířil o ona jména, která jsem zde na mikrofon přednesl a kterými disponuje v tuhle chvíli předseda Poslanecké sněmovny.

Čili jedná se o pozměňovací návrh k návrhu pana poslance Bublana.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan premiér Mirek Topolánek. A k panu poslanci Vidímovi. Pokud jste myslel, že jsem udělal nějaké kroky, které jsem neměl udělat, měl jste vznést námitku. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně, kolegové, možná aby bylo jasno, o čem tady dnes hlasujeme. To, co navrhuje František Bublan, předseda bezpečnostního výboru, je odtajnit výpověď jednoho z lidí, kteří s touto kauzou měli něco společného, člověka, který již není ve strukturách a který zcela evidentně ví pouze část pravdy. To, co navrhuje kolega předseda výboru pro obranu Jan Vidím, je opravdu se dobrat nějaké pravdy. Pokud se nechceme dobrat pravdy, ale chceme pouze vytvořit politickou kauzu, potom hlasujme pro kolegu Bublana. Pokud chceme, aby ta věc byla odkryta, hlasujme pro kolegu Vidíma. Takhle přesně to stojí. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ČSSD poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já se domnívám, že pro návrh pana poslance Bublana jsme již hlasovali a tento návrh byl schválen. To za prvé. Čili v tomto směru je vyjádření pana premiéra minimálně nepřesné. Pokud jde o možné rozšiřování počtu osob, myslím, že to je přesně téma na diskusi v rámci bodu pana poslance Bublana. Přece pokud tento bod bude zařazen, byl zařazen na dnešek, otevře se k němu rozprava, v rámci této rozpravy mohou vystoupit všichni, nejen ti, kteří mají přednostní právo, a kdokoli může dát návrh na úpravu závěrečného usnesení, které budeme muset schválit, neboť součástí bodu pana poslance Bublana bude návrh na usnesení Sněmovny, ve kterém zbavíme mlčenlivosti, a vůči tomuto návrhu může kdokoli vznést pozměňující návrhy a o těch se bude v souladu s jednacím řádem hlasovat. Já si myslím, že bychom neměli předbíhat diskusi v tomto bodu, měli bychom si ji nechat právě na tento bod a neměnit názvy bodů, které již byly schváleny. Představte si, kdybychom v budoucnu postupovali při programu schůze takovým způsobem, to znamená bude zařazen bod a vzápětí vznese deset dalších kolegů na to, aby se ten bod rozšířil, přejmenoval, upravil. Já myslím, že je to neblahý precedent. Já vznáším námitku proti tomu postupu, pokud by tento návrh byl hlasován. Domnívám se, že může být hlasován legitimně v rámci projednávání bodu, který Sněmovna zařadila. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Pan premiér Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mohli byste nám říct, čeho se bojíte? (Výkřiky vlevo a potlesk vpravo.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane premiére, děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie vznesl námitku proti postupu, to znamená o rozšíření bodu pana poslance Bublana. Budeme o té námitce hlasovat. Budeme hlasovat o vznesené námitce pana poslance Sobotky k rozšíření bodu pana poslance Bublana.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem ten svůj návrh vznesl jako podmíněný pro případ, že byste nechal hlasovat o tomto návrhu. Čili nejprve by bylo dobré vaše vyjádření, zdali necháváte hlasovat o tomto návrhu. Pokud o něm necháte hlasovat, tak v tom případě vznáším námitku proti postupu řídícího schůze. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP