Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. ledna 2010 v 9.06 hodin
Přítomno: 138 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, vítám vás na třetím jednacím dnu 67. schůze Poslanecké sněmovny a chtěl bych se omluvit, že jsem vás nepřivítal už v 9 hodin.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvu své neúčasti na jednání tito poslanci: Libor Ambrozek, Vlastimil Aubrecht, Walter Bartoš, Anna Čurdová, Kateřina Jacques, Miroslav Jeník, Tomáš Kvapil, Miloš Melčák, Ladislav Skopal, Miroslava Němcová, David Rath, Michaela Šojdrová, Tomáš Úlehla, Miloslava Vostrá a Tom Zajíček.

Z členů vlády jsou na dnešní jednání omluveni Martin Barták, Jan Kohout, Daniela Kovářová, Martin Pecina, Petr Šimerka a Pavel Zářecký.

Dnešní jednání zahájíme bodem 185, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Dále budeme pokračovat pevně zařazenými body 62 až 85, což je blok smluv, a body 57, 184, 29 a 155. Odpoledne se budeme věnovat bodu 186 - Ústní interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne losování jejich pořadí.

A ještě než se budeme věnovat ze zákona o jednacím řádu zařazenému bodu, tj. odpovědím na písemné interpelace, budeme podle jednacího řádu rozhodovat o změnách, které chcete v pořadu schůze navrhnout.

Vítám mezi námi místopředsedu vlády Martina Bartáka, který, pravda, byl na odpoledne omluven, takže jsem rád, že je tady, abychom nemuseli přerušovat schůzi z důvodu nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedů vlády.

Mám tady několik přihlášek ke změnám v pořadu schůze a budu poslance vyvolávat tak, jak jsem jejich přihlášky jednotlivě dostal. Je jich velké množství, doufám, že to do 9.30 stihnu. Prvním přihlášeným je Milan Urban, připraví se Václav Snopek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl tři věci. Za prvé zařadit nový bod, a to senátní návrh zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, tisk 961, a navrhuji ho zařadit do bloku prvních čtení za bod 43. Další můj návrh je na pevné zařazení tisku 1020, který je bodem č. 56, a tisku 1025, který je bodem 57, pevně na čtvrtek 4. února jako první a druhý bod po písemných interpelacích. Jedná se o vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a vládní návrh zákona o elektronických komunikacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tyto tři jsem si poznamenal. Čili k tomu, co máte písemně, pane poslanče, ještě tisk 961, ten tady nemáte zapsán, čili já si ho poznamenám. (Souhlas.)

Nyní vystoupí Václav Snopek, připraví se Věra Jakubková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Dobrý den. Dámy a pánové, obracím se na vás se žádostí o pevné zařazení bodu č. 96, jímž je vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin, návrh je ve třetím čtení, sněmovní tisk 857, a to na pátek 29. ledna jako třetí bod bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Věra Jakubková se ujme slova, připraví se pan poslanec Jiří Carbol. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji. Dobrý den. Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěla bych vás požádat o laskavost. Jde o 184. bod programu, který bych zařazen na dnešek po písemných interpelacích jako 26. bod v pořadí a týká se ovzduší v Moravskoslezském kraji. Prosím o jeho předřazení před blok smluv, tedy jako první bod po písemných interpelacích. Já vám oplátkou mohu slíbit, že nevystoupím k přednesené zprávě pana premiéra nyní, ale reakci si ponechám až na odpolední interpelace, a o totéž bych chtěla požádat vás. Tak bychom pořad dnešní schůze zatížili jen minimálně. Takové užitečné gesto nás bude stát jen pár minut času, který svěříme premiérovi, a ten čas bude jistě dobře využit. Prosím, prokažme, že dokážeme být solidární nejenom s lidmi v zahraničí, kteří se ocitnou v tíživé situaci, ale že myslíme i na vlastní občany. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP