Předpis 73/1987 Sb.

Citace73/1987 Sb.
NázevVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě
Částka16 (28. 8. 1987)
Účinnostod 1. 10. 1987, zrušeno dnem 7. 7. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1983novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
Derogace pasivní
262/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
360/1992rušíZákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 


ISP (příhlásit)