Předpis 133/1970 Sb.

Citace133/1970 Sb.
NázevZákon o působnosti federálních ministerstev
Částka40 (28. 12. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1989
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1969 - 1971
55 Vládní návrh zákona o působnosti federálních ministerstev

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1945rušíÚstavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné 
74/1951rušíVládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva 
13/1952rušíVládní nařízení o správě spojů 
19/1956rušíVládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy 
3/1963rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů 
115/1965rušíZákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů 
29/1967rušíZákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy 
81/1967rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví 
53/1968novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
Derogace pasivní
158/1973novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev1
17/1976novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově2
149/1979novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev2
115/1983novelizujeZákon,kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev3
88/1987novelizujeZákon o státní energetické inspekci4
194/1988rušíZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy5


ISP (příhlásit)