Předpis 186/1990 Sb.

Citace186/1990 Sb.
NázevVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
Částka33 (18. 5. 1990)
Účinnostod 18. 5. 1990, zrušeno dnem 7. 7. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1976rušíVyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 
Derogace pasivní
262/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
360/1992rušíZákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Vztahováno k
168/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inřenýrů a techniků činných ve výstavbě 


ISP (příhlásit)