Předpis 58/1987 Sb.

Citace58/1987 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
Částka12 (29. 6. 1987)
Účinnostod 1. 7. 1987, zrušeno dnem 1. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 
182/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 


ISP (příhlásit)