Předpis 182/1968 Sb.

Citace182/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
Částka48 (29. 12. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
132/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
58/1987novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání 
20/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání 
306/1991novelizujeZákon o změnách v sociálním zabezpečení 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
30/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení 
313/1993rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)