Předpis 30/1993 Sb.

Citace30/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení
Částka9 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993, zrušeno dnem 1. 1. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
143/1965novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
95/1968novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
182/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
51/1973novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 
165/1979novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
73/2000novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
 
187/2006rušíZákon o nemocenském pojištění 


ISP (příhlásit)