Předpis 55/1963 Sb.

Citace55/1963 Sb.
NázevZákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
Částka32 (18. 7. 1963)
Účinnostod 18. 7. 1963, zrušeno dnem 29. 4. 1968
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
123 Vládní návrh zákona o jednotné soustavě vědeckovýzkumných...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
14/1955rušíZákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť 
Derogace pasivní
53/1968rušíZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů1


ISP (příhlásit)