Předpis 53/1968 Sb.

Citace53/1968 Sb.
NázevZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Částka17 (29. 4. 1968)
Účinnostod 29. 4. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 1974
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
168 Vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti n...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
70/1958novelizujeZákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
92/1958novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
102/1960novelizujeVládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze 
52/1963rušíZákon o Státní plánovací komisi 
55/1963rušíZákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně) 
59/1964novelizujeVládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
103/1964novelizujeZákon o zabezpečení družstevních rolníků 
66/1965novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 
113/1965rušíZákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci 
114/1965rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi 
Derogace pasivní
133/1970novelizujeZákon o působnosti federálních ministerstev1
134/1973novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen2


ISP (příhlásit)