Předpis 14/1955 Sb.

Citace14/1955 Sb.
NázevZákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť
Částka7 (8. 4. 1955)
Účinnostod 8. 4. 1955, zrušeno dnem 18. 7. 1963
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
10 Vládní návrh zákona o zřizování a zrušování výzkumných ús...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
261/1949rušíZákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 
185/1950rušíZákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 
186/1950rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje 
Derogace pasivní
55/1963rušíZákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)1


ISP (příhlásit)