Předpis 192/2005 Sb.

Citace192/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Částka70 (23. 5. 2005)
Účinnostod 7. 6. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1982novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vztahuje se k
2/1969na základěZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 


ISP (příhlásit)