Schválený pořad a stav projednávání 57. schůze

Od 7. 8. 2013 10:00 do 16. 8. 2013 13:00 (žádost vlády o vyslovení důvěry)
Aktuální stav k 16. 8. 2013, 12:59


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry /sněmovní dokument 7802/  

 2. 2.

  Informace předsedkyně Poslanecké sněmovny o podpoře vlády parlamentní většiny   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 3.Čt 8. 8., 2. bod

  Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh zákona o státních úřednících /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení  

 2. 5.Čt 8. 8., 21. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 6.Čt 8. 8., 20. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 7.Čt 8. 8., 4. bod

  Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 8.Čt 8. 8., 5. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 9.Čt 8. 8., 6. bod

  Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 10.Čt 8. 8., 7. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 11.Čt 8. 8., 8. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 12.Čt 8. 8., 9. bod

  Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 13.Čt 8. 8., 10. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 14.Čt 8. 8., 11. bod

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení  (souhlas)  

 9. 15.Čt 8. 8., 12. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení  (souhlas)  

 10. 16.Čt 8. 8., 13. bod

  Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení  (souhlas)  

 11. 17.Čt 8. 8., 14. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení  (souhlas)  

 12. 18.Čt 8. 8., 15. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení  (souhlas)  

 13. 19.Čt 8. 8., 16. bod

  Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení  (souhlas)  

 14. 20.Čt 8. 8., 17. bod

  Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení  (souhlas)  

 15. 21.Čt 8. 8., 18. bod

  Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení  (souhlas)  

 16. 22.Čt 8. 8., 19. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení  (souhlas)  

 17. 23.Čt 8. 8., 3. bod

  Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.Čt 8. 8., 1. bod

  Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 7344/  

Zákony - prvé čtení

 1. 25.

  Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení  

 2. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 1106/ - prvé čtení  

 3. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1057/ - prvé čtení  

 4. 28.

  Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Marka Bendy, Jana Husáka, Josefa Cogana a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 2. 30.

  Ústní interpelace   

 3. 31.

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1121 ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Informace vlády o řešení situace možného nárůstu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji   

Zákony - třetí čtení

 1. 35.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze