Sněmovní tisk 1121
Novela z. o podporovaných zdrojích energie - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1121/0 dne 26. 7. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2013 (usnesení č. 394). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1758).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 56 dní (usnesení č. 1760).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1121/2, který byl rozeslán 13. 8. 2013 v 16:26.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1763).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 13. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 310/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7910Robin Böhnisch05426-05643.doc (20 KB) / PDF (66 KB, 1 strana) 13. 8. 2013 v 11:29:07
7913Michal Babák05429-05653.doc (18 KB) / PDF (77 KB, 1 strana) 13. 8. 2013 v 13:15:08
7915Václav Zemek05431-05657.doc (36 KB) / PDF (125 KB, 3 strany)
05431-05658.doc (26 KB) / PDF (127 KB, 2 strany)
 13. 8. 2013 v 13:31:22
7916Pavol Lukša05432-05659.doc (27 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 13. 8. 2013 v 14:13:56
7917Jiří Krátký05433-05660.doc (47 KB) / PDF (141 KB, 3 strany)
05433-05661.doc (41 KB) / PDF (138 KB, 2 strany)
05433-05662.doc (36 KB) / PDF (85 KB, 2 strany)
05433-05663.doc (40 KB) / PDF (64 KB, 1 strana)
 13. 8. 2013 v 14:31:49


Hesla věcného rejstříku: Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, ochrana spotřebitele, zdroje energie

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)