Sněmovní tisk 1105
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1106 (Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související).

Deskriptory EUROVOCu: lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)