Sněmovní tisk 930
Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1573).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 930/3, který byl rozeslán 13. 6. 2013 v 12:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 65, usnesení č. 1746).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 12. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 303/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7167Jan Chvojka05227-05174.doc (25 KB) / PDF (89 KB, 2 strany)
05227-05175.doc (29 KB) / PDF (100 KB, 2 strany)
 11. 6. 2013 v 16:54:37
7172Marek Benda05232-05182.doc (31 KB) / PDF (55 KB, 2 strany) 11. 6. 2013 v 18:57:23
7181Marek Benda05236-05185.doc (16 KB) 12. 6. 2013 v 08:55:00
7183Jan Čechlovský05238-05188.doc (55 KB) / PDF (91 KB, 5 stran) 12. 6. 2013 v 09:25:53


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana protipožární, Soudnictví, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanský zákoník, práva jednotlivce, rodinné právo, soukromé právo, vlastnictví

Navržené změny předpisů (76)ISP (příhlásit)