Sněmovní tisk 990
Vl.n.z. o převodu vlastnického práva

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 22. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: PaedDr. Milada Halíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1691).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1694).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/2, který byl rozeslán 18. 6. 2013 v 16:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1756).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 8. 2013.
  Zákon Senátem schválen 12. 9. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 4. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 311/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Politika bytová, Převody vlastnictví, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, nemovitý majetek, převod vlastnictví, rodinný dům, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)