Sněmovní tisk 1081
Vl.n.z. o státních úřednících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: povinnosti úředníka, práva úředníka, profesní status, státní úředník, státní zaměstnanec, statut úředníka, struktura státní správy, ústřední orgány státní správy, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (30)ISP (příhlásit)