Sněmovní tisk 1057
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojištění, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, neodkladná lékařská péče, pohraniční oblast, přeshraniční spolupráce, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)