Sněmovní tisk 989
Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 22. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Paggio a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1634).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 989/2, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 110, usnesení č. 1755).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 8. 2013.
  Návrh zákona zamítnut.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7185Ivana Řápková05240-05190.doc (26 KB) / PDF (67 KB, 2 strany) 12. 6. 2013 v 09:21:53
7188Jan Chvojka05243-05192.doc (30 KB) / PDF (106 KB, 3 strany) 12. 6. 2013 v 09:35:53
7192Ivana Weberová05247-05196.doc (28 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 12. 6. 2013 v 10:21:51
7193Ivana Řápková05248-05197.doc (31 KB) / PDF (68 KB, 3 strany) 12. 6. 2013 v 10:37:35
7841Ivana Weberová05412-05622.doc (19 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 8. 8. 2013 v 15:17:29


Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové, Podpora veřejná, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: právnická osoba, služba ve veřejném zájmu, veřejně prospěšná službaISP (příhlásit)