Zahraniční cesty

USA Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Ve dnech 18. – 22. 12. 2019 se uskutečnila služební zahraniční cesta delegace výboru pro obranu PS PČR vedené místopředsedou PS PČR Tomášem Hanzelem do Spojených států amerických.

Finsko Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)
Ve dnech 4. - 6. září 2019 se v Helsinkách uskutečnila pravidelná meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice EU.

Polsko Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Ve dnech 21. – 24. května 2019 navštívila společná delegace výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost PS PČR Polskou republiku.

Rumunsko Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Bukurešti (11. 3. 2019)
V rámci rumunského předsednictví Radě EU se v Bukurešti ve dnech 7. - 8. března 2019 uskutečnila pravidelná konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) EU.

Slovensko Setkání výborů pro obranu zemí V4 v Bratislavě (25. 1. 2019)
Ve dnech 22. - 23. ledna 2019 se v Bratislavě uskutečnilo v rámci slovenského předsednictví V4 pravidelné setkání výborů pro obranu. Český parlament na této konferenci reprezentovali také členové výboru pro obranu PS PČR, poslanci Karel Krejza a Pavel Žáček, spolu s předsedou bezpečnostního výboru Radkem Kotenem.

Litva Lotyšsko Zahraniční cesta výboru pro obranu do Lotyšska a Litvy (7. 12. 2018)
Ve dnech 5. - 6. 12. 2018 zavítala delegace výboru pro obranu vedená předsedkyní Janou Černochovou do Lotyšska a Litvy.

Rakousko Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP ve Vídni (15. 10. 2018)


Japonsko Delegace výboru uskutečnila zahraniční služební cestu do Japonska (1. 6. 2018)
Ve dnech 13. - 18. května 2018 uskutečnila delegace výboru pro obranu vedená předsedou PS PČR Radkem Vondráčkem zahraniční služební cestu do Japonska.

Maďarsko Setkání výborů pro obranu parlamentů zemí V4 (28. 3. 2018)


Bulharsko Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP (28. 3. 2018)Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)