Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 42veřejnosti nepřístupná (10. února 2021)
č. 41neveřejná s výjim. přizvaných hostů, živé vysílání (3. února 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 40 (18. listopadu 2020)
č. 39 (4. listopadu 2020)

další

Usnesení

č. 213k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé. (3. února 2021)
č. 211k Zhodnocení působení Armády ČR ve velení mise EUTM-Mali a informace o aktuální situaci a působení vojáků AČR v oblasti Sahelu. (3. února 2021)
č. 210k Prioritám Ministerstva obrany v oblasti legislativních změn do konce 8. volebního období PS PČR. (3. února 2021)
č. 209k Informaci o reorganizaci struktury Ministerstva obrany od 1. 1. 2021. (3. února 2021)
č. 208k Informaci o nasazení Armády ČR v rámci pandemie COVID-19 v roce 2020 včetně informace o finančním krytí a očekávané zapojení Armády ČR v roce 2021. (3. února 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)

další
ISP (příhlásit)