Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 50přístupná pouze přizvané veřejnosti (1. prosince 2020)
č. 49pouze přizvaným hostům, upravená (18. listopadu 2020)
č. 48přístupná pouze přizvané veřejnosti (4. listopadu 2020)
č. 47pouze přizvaným hostům (22. října 2020)
č. 46pouze přizvaným hostům (20. října 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 48 (4. listopadu 2020)
č. 47 (22. října 2020)

další

Usnesení

č. 350k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 552 (18. listopadu 2020)
č. 349k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 531 (18. listopadu 2020)
č. 348k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona - sněmovní tisk 1009 (18. listopadu 2020)
č. 347k vládnímu návrhu stavebního zákona - sněmovní tisk 1008 (18. listopadu 2020)
č. 346k Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobému výhledu na roky 2022 a 2023 - sněmovní tisk 1071 (18. listopadu 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 230k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019)
č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

další

Semináře

Máme se bát sítí 5G? (1. července 2020)
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)
Založení firmy za jediný den (1. října 2018)

další

Konference

Setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4 (3. a 4. února 2020)
Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)