Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 44 (9. září 2020)
č. 43přístupná pouze přizvané veřejnosti (24. června 2020)
č. 42 (10. června 2020)
č. 41neveřejná (13. května 2020)
č. 40neveřejná, upravená (29. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (24. června 2020)
č. 42 (10. června 2020)

další

Usnesení

č. 321k vládnímu návrhu zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) - sněmovní tisk 834 (8. července 2020)
č. 320ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2019 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (24. června 2020)
č. 319Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019 – sněmovní tisk 781 (24. června 2020)
č. 318ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2019 - kapitola 373 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (24. června 2020)
č. 317k poskytnutí záruk spol. Smartwings, a. s. (24. června 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 230k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019)
č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

další

Semináře

Máme se bát sítí 5G? (1. července 2020)
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)
Založení firmy za jediný den (1. října 2018)

další

Konference

Setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4 (3. a 4. února 2020)
Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)

další
ISP (příhlásit)