Záznamy z jednání HV

č. 120, k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018) 
č. 167, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019) 
č. 176, k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019) 
č. 230, k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019) ISP (příhlásit)