Semináře VZ

21. listopadu 2022
Máme regulovat konzumaci energetických nápojů, nikotinových sáčků a kratomu u dětí a mladistvých?
kulatý stůl, který se konal pod záštitou posl. výboru J. Fleka, mpř. V. Adámkové a posl. M. Ochodnické, v pondělí 21. 11. 2022 od 9.00 h v místnosti č. 48/Konírna.
22. listopadu 2022
Role pohybu a specificky chůze z hlediska prevence zdraví obyvatelstva aneb "Pojďme to rozchodit"
kulatý stůl konaný pod záštitou mpř. VZ MUDr. T. Philippa v úterý 22. 11. 2022 od 14.30 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
18. října 2022
Nutriční péče nezbytným předpokladem zdraví občanů
Mezinárodní konference, konaná v rámci českého předsednictví v Radě EU, pod záštitou předsedy VZ doc. B. Svobody a ministra zdravotnictví prof. V. Válka, v úterý 18. 10. 2022 od 10.00 h ve Sloupovém sále budovy Sněmovní č. 7.
17. října 2022
Inovace zdravotnických technologií – jejich cesta k pacientovi
kulatý stůl, pořádaný pod záštitou předsedy VZ PSP doc. B. Svobody a předsedy VZ Senátu PČR MUDr. R. Krause, v pondělí 17. 10. 2022 od 13.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna. Videozáznam zde.
13. září 2022
Možnosti očkování v lékárnách a u stomatologů
odborný kulatý stůl, kterýse konal, pod záštitou poslance VZ PharmDr. Petra Fifky, vúterý 13. 9. 2022od 13.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. G272. II. patro.
23. června 2022
Biologické hrozby v 21. století
Odborný seminář pořádaný pod záštitou člena Výboru pro zdravotnictví Mgr. Josefa Fleka se konal ve čtvrtek 23. června 2022 od 10.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, místnost č. G272.
15. června 2022
Elektronický očkovací průkaz – JAK DÁLE
Kulatý stůl pořádaný pod záštitou předsedů podvýborů MUDr. Davida Kasala, MHA a MUDr. Romany Bělohlávkové se konal ve středu 15. června 2022 od 14.15 hodinv budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, místnost č. G272.
7. června 2022
Lázeňská léčba v současné medicíně
Kulatý stůl pořádaný pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. se konal v úterý 7. června 2022 od 9.00 hodinv budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, místnost č. 48/Konírna.
1. června 2022
Problematika složení energetických nápojů a jejich konzumace – jedna z příčin rozvoje obezity u dětí v ČR
Odborný kulatý stůl pořádaný pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. a člena Výboru pro zdravotnictví Mgr. Josefa Fleka se konal ve středu 1. června 2022 od 15.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, místnost č. G272
24. května 2022
Role výživy a transparentního označování potravin ve vztahu ke zdravotní prevenci české populace
Kulatý stůl pořádaný pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA a předsedy Zemědělského výboru Ing. Michala Kučery se konal v úterý 24. května 2022 od 14.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, místnost č. 48/Konírna.
13. dubna 2022
Péče o duševně nemocné v době pandemie či války a vhodná komunikace s nimi
Seminář pořádaný pod záštitou mpř. VZ MUDr. Z. Němečkové Crkvenjaš a mpř. VZ MUDr. T. Philippa ve středu 13.4.2022od 11.00 h, v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, mínost č. G272.

123
ISP (příhlásit)