Semináře
Mýty a fakta o očkování (22. října 2018)

Seminář konaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. V. Adámkové aposl.A. Brzobohaté, MBA, vpondělí 22. 10. 2018 od 14.00 h vbudově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.

TISKOVÁ ZPRÁVA
22. 10. 2018

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR uspořádal seminář na téma
Mýty a fakta o očkování

Očkování je v poslední době celospolečensky diskutovaným tématem. Vdůsledku toho vzniká ve společnosti mnoho mýtů a nepravd. Ty se následně šíří a často se zapomíná
na samotnou podstatu očkování, kterou je předcházení výskytu závažných onemocnění. Očkování přitom představuje nejvýznamnější objev medicíny v oblasti prevence. Na tuto skutečnost se snažil poukázat seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví PSP ČR.

„Na přínos očkování mnozí zapomínají paradoxně právě proto, že je účinné a mnohé obávané nemoci již díky němu nevidíme nebo dokonce zpraxe skoro neznáme,“ uvedla na začátek semináře prof. Věra Adámková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a dodala, že „imunitní systém je denně konfrontován s množstvím antigenů a je jeho přirozeným úkolem se s tím vypořádat.“

Velká část argumentů hlavně ze strany odpůrců očkování se zakládá na mylných případně silně zkreslených informacích získaných zneověřených nebo neodborných zdrojů. „Každý očkující lékař by měl znát odpověď a odborně vyvrátit často úplně nesmyslná tvrzení
o očkování a naopak by měl pacienty motivovat, aby se očkovat nechali, protože tím lze předejít vážným zdravotním komplikacím a případným doživotním následkům,“
připomněla na úvod semináře Andrea Brzobohatá, členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku. Prováděné analýzy dostupných výsledků studií ahodnocení opakovaně poukazují navšeobecnou bezpečnost vakcín ataké na to, že nebyla prokázán přímý vztah mezi očkováním azávažným zdravotním postižením, jako je například autismus nebo diabetes mellitus. Jedním ztémat semináře byla také otázka zatěžování organismu očkováním a zároveň jeho efektivita. „Od ledna letošního roku platí nový očkovací kalendář, který změnil počty dávek u některých očkování. Ukázalo se, že základní dvoudávkové schéma je prakticky srovnatelné s tím trojdávkovým, navíc je to ale ekonomičtější
a i veřejnost apeluje na co nejmenší zatížení očkovacími látkami,"
vysvětlil důvody změn Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti.

Na semináři dále vystoupili Hana Cabrnochová, dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP, pplk. doc. Jan Smetana, zástupce vedoucího katedry epidemiologie fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany , Jitka Částková, zástupkyně vedoucího odd. epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu
a doc. Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví LF Ostravské univerzity, kteří shodně informovali o nutnosti očkování jako jediné funkční prevenci proti závažným onemocněním.

Vydal: Výbor pro zdravotnictví

Tel kontakt: 257 17 33 46-48, 3352

Email kontakt: vz@psp.cz

http://www.andreabrzobohata.cz/aktuality/ockujme-vice-nejen-deti-ale-i-seniory-znelo-ve-snemovne/8.10.2018

Pozvánka

Mýty a fakta o očkování (22. října 2018) (Dokument PDF, 397 KB) 

Dokumenty a prezentace

MUDr. Cabrnochova_Vyznam ockovani_ aktualni situace.pptx (Dokument, 1 MB) 
MUDr. Castkova_uspechy ockovani proti poliomyelitide v CR.pdf (Dokument PDF, 2 MB) 
doc. Madar_chranme sebe_chranme ostatni.pptx (Dokument, 10 MB) 
pplk. Smetana_ Novinky v ockovani dospelych.pptx (Dokument, 698 KB) 
prof. Prymula_role statu v ockovani.ppt (Dokument, 3 MB) 

MP3

1003.MP3 (Dokument, 121 MB) 

Foto

_thumb_DSC01983.jpg (Dokument, 114 KB) _thumb_DSC01995.jpg (Dokument, 112 KB) _thumb_DSC02030.jpg (Dokument, 107 KB) _thumb_DSC02042.jpg (Dokument, 98 KB) _thumb_DSC02045.jpg (Dokument, 121 KB) _thumb_DSC02131.jpg (Dokument, 117 KB) _thumb_DSC02227.jpg (Dokument, 97 KB)ISP (příhlásit)