Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/003190
Datum: 13. 3. 2018
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ISP (příhlásit)