Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20210002276. 1. 2021Sněmovní tisk č.895
PS20210003688. 1. 2021Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 6.1.2021
PS202100148125. 1. 2021Vrácení dětí do škol
PS202100188030. 1. 2021Znovu zahájení rozpravy
PS20210025098. 2. 2021Závěrečná zpráva vyšetřovací komise
PS20210025378. 2. 2021Zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1993 - společná zpráva výborů
PS20210027109. 2. 2021Přítomnost jednoho člena vlády na jednání Poslanecké sněmovny
PS202100318615. 2. 2021Korespondence se zemědělským výborem
PS202100329616. 2. 2021Informace o sněmovních tiscích 1158, 1159 a 1160
PS202100379419. 2. 2021Nošení roušek
PS202100506824. 2. 2021Platy nejvyšších státních úředníků
PS20210055231. 3. 2021Plné znění zákona o výkonu vazbyISP (příhlásit)