Sněmovní tisk 476
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 15. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 464/23, PID KORNCPCDTX09.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: PharmDr. Petr Fifka a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 722).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 476/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 476/2, který byl rozeslán 11. 10. 2023 v 13:46.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 10. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 476/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 816).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 21. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 203 pod číslem 456/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3303Petr Fifka24559-38101.docx (69 KB) 9. 10. 2023 v 11:32:34
3304Petr Fifka24560-38102.docx (64 KB) 9. 10. 2023 v 11:34:07
3305Petr Fifka24561-38103.docx (63 KB) 9. 10. 2023 v 11:35:14
3337Kamal Farhan24593-38146.docx (30 KB)
24593-38147.docx (30 KB)
24593-38148.docx (38 KB)
 10. 10. 2023 v 12:29:14
3338Kamal Farhan24594-38149.docx (30 KB) 10. 10. 2023 v 12:38:42
3339Kamal Farhan24595-38150.docx (30 KB) 10. 10. 2023 v 12:39:44
3340Kamal Farhan24596-38151.docx (38 KB) 10. 10. 2023 v 12:40:23
3343Vlastimil Válek24599-38153.doc (638 KB) 10. 10. 2023 v 14:18:49
3345Josef Flek24601-38155.docx (33 KB) 10. 10. 2023 v 14:53:52
3346Petr Fifka24602-38156.doc (115 KB) 10. 10. 2023 v 14:58:38
3347Josef Flek24603-38157.docx (26 KB) 10. 10. 2023 v 15:09:09
3348Petr Fifka24604-38158.doc (572 KB) 10. 10. 2023 v 15:17:42
3349Josef Flek24605-38159.docx (22 KB) 10. 10. 2023 v 15:33:01
3355Jan Kuchař24611-38165.docx (36 KB) 10. 10. 2023 v 17:28:01


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dodávky, distributor, farmaceutický výrobek, lék, minimální zásoba

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů476/2
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)476/0


ISP (příhlásit)