Sněmovní tisk 476/0
Novela z. o léčivech - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047600.pdf (Dokument PDF, 489 KB)t047600.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0476a0.pdf (Dokument PDF, 345 KB)t0476a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0476b0.pdf (Dokument PDF, 501 KB)t0476b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0476c0.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t0476c0.doc

Rozesláno poslancům

15. června 2023 v 11:08
ISP (příhlásit)