Sněmovní tisk 442
Novela z. o zdravotnické záchranné službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 442/0 dne 4. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 197/23, PID ALBSCLHBRE99.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2023 (usnesení č. 157). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 684).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 442/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 442/2, který byl rozeslán 13. 9. 2023 v 14:41.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 442/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2023 na 81. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 409/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3166Michaela Šebelová24422-37863.docx (31 KB) 13. 9. 2023 v 12:08:08


Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, převoz nemocných, první pomoc, státní zdravotní služba

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
374/2011novelizujeZákon o zdravotnické záchranné službě442/0
325/2021novelizujeZákon o elektronizaci zdravotnictví442/2


ISP (příhlásit)