Usnesení č. 157 (17. května 2023)

Související sněmovní tisky

420 N. z. o celostátním referendu

439 Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti

441 Doh. mezi ČR a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení

442 Novela z. o zdravotnické záchranné službě

443 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

450 Novela z. o zaměstnanosti
ISP (příhlásit)