Sněmovní tisk 582
Změna Doh. o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 10. 11. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 886/23, PID KORNCUSFZJSU.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2023 (usnesení č. 212). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Benešík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 868).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 47, usnesení č. 912).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 22. schůze Senátu (od 6. 3. 2024) jako bod č. 5 (dán souhlas k ratifikaci).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 8. 3. 2024.Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, finanční spolupráce, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, revize dohodyISP (příhlásit)